KOODAUKSEN LAPSILLE OPETTAMISEN HAASTEET

Tietokoneohjelmointi on lähiaikoina otettu uudeksi oppiaineeksi monissa kouluissa ympäri maailman. Uutena oppiaineena koulujen opintosuunnitelmissa tietokoneohjelmointi on nostattanut innostusta sekä haasteita niin opettajille kuin oppijoillekin. Uuden aineen opettaminen vaatii opettajien riittävää varustamista tiedolla oppiaineesta sekä sopivilla pedagogiataidoilla. Vaikka monet koulut korostavat tietokoneohjelmoinnin saavutettavuutta, kiinnostavuutta sekä hauskuutta, ja että se opettaa tietokonemaista laskennallista ajattelutapaa, sen opettamisessa sekä opiskelussa on myös haasteensa.

– Puutteelliset tiedot oppiaineesta

– Erilaistaminen (opiskelijoiden nopea ja hidas oppiminen)

– Tuen puute

– Resurssipula

– Tekniset ongelmat kuten ohjelmien asennus

– Laadukkaiden ja luotettavien resurssien löytäminen sopiville ikäryhmille

– Koulutuksen puute tai vähyys

– Ajan puute

– Arviointi (arviointi- ja mittaustyökalujen puute. Esimerkiksi opetuksen nojaaminen vain yhteen ohjelmaan kuten Scratch, jossa kukaan ei noudata ohjeita)

Haasteita opiskelijoille

– Sukupuoliongelmat

– Itseluottamuksen puute

– Vaikeudet ongelmanratkaisussa

– Ei tarpeeksi harjoittelua

– Luovuttaminen

– Sitoutuneisuuden vähyys tai puute

– Kunnon neuvojen ja tuen puute

Ongelmien ratkaisuvinkkejä

– Tarpeeksi resursseja sekä opettajien koulutusta

– Käytännön kokemusta

– Yhteistyössä työskentelyä (pareittain koodiohjelmointia, vertaismentorointia ja yhteistyötä)

– Tietokonemaista ajattelua (purkaminen, ongelmanratkaisu, algoritmit)

– Oikean elämän aktiviteettien koodiksi muuntaminen sekä esimerkkien kautta oppiminen

– Enemmän harjoittelua ja enemmän sitoutuneisuutta

 

Tsekkaa kirjamme:Coding Alphabets For Kids(koodauksen aakkoset lapsille)

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassaFacebookYouTube

Koodauksen aakkoset lapsille -kirjamme on ladattavissa iBooks-palvelusta: iBooks

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *