KOODAUKSEN LAPSILLE OPETTAMISEN HAASTEET

Posted Leave a commentPosted in Learn to Code

Tietokoneohjelmointi on lähiaikoina otettu uudeksi oppiaineeksi monissa kouluissa ympäri maailman. Uutena oppiaineena koulujen opintosuunnitelmissa tietokoneohjelmointi on nostattanut innostusta sekä haasteita niin opettajille kuin oppijoillekin. Uuden aineen opettaminen vaatii opettajien riittävää varustamista tiedolla oppiaineesta sekä sopivilla pedagogiataidoilla. Vaikka monet koulut korostavat tietokoneohjelmoinnin saavutettavuutta, kiinnostavuutta sekä hauskuutta, ja että se opettaa tietokonemaista laskennallista ajattelutapaa, sen opettamisessa sekä […]